Frederiksborg Amts Arbejdsfastholdelsesteam” blev dannet i 2002 i ud fra erfaringerne fra A-teamet. Dvs. arbejdet med arbejdsfastholdelse i det storkøbenhavnske område fra 1996 – 2002.

Der henvises til evalueringsrapport fra PLS Rambøll om erfaringerne fra A-teamet.

A-teamet i Frederiksborg amt har således siden 2002 arbejdet som et tværfagligt team bestående af fagligheder som: socialfaglige konsulenter, fysioterapeuter, arbejdspsykologer og arbejdsmediciner.

I 2004 førte samarbejdet mellem A-teamet og Arbejdsmedicinsk klinik til dannelsen af Center for Arbejdsfastholdelse.

Center for Arbejdsfastholdelse
(CAF) primære arbejdsfelt er samarbejde med virksomheder om arbejdsfastholdelse af medarbejdere, der får besvær med at klare arbejdet pga. helbredsproblemer.
Kommunerne kan f.eks. henvise sygemeldte borgere, der har en arbejdsplads til samarbejde med CAF om arbejdsfastholdelse.

Derudover arbejder CAF med undervisning på virksomheder og udviklingsprojekter.

Yderligere information: www.c-a-f.dk